terrassa

logo terrassa

TERRASSA

Amb més de 216.000 habitants, Terrassa posseeix un ric patrimoni cultural i artístic al bell mig d’un paisatge culminat pel Parc Natural de Sant Llorenç.

És la 4a ciutat de Catalunya amb nombre d’habitants, està situada a la 2a corona metropolitana de Barcelona i sobre l’Eix de l’E9. Compta amb una xarxa excel•lent de comunicacions que la connecten amb Barcelona en 20 minuts en cotxe i amb França en només una hora i mitja.

Terrassa, posseeix un ric patrimoni cultural i artístic, la Seu d’Ègara, situada al costat del parc de Vallparadís on s’han fet importants troballes paleontològiques, la Torre del Palau i el Castell-Cartoixa configuren el nostre patrimoni medieval.

De l’època del Modernisme i  la revolució industrial, on Terrassa hi jugà un paper clau, es conserven el Vapor Aymerich, Amat i Jover (actual mNACTEC), la Masia Freixa que n’és un exemple extraordinari del modernisme català i la Casa Alegre de Sagrera, així com un ampli catàleg d’edificis patrimonials que es conserven d’aquesta època.

De l’àmbit cultural el Festival de un festival de caire internacional que compta amb artistes de renom  que fan del festival un referent en la música jazz. D’altres aconteixements com la Fira Modernista, la Terrassa Gastronòmica, l’hoquei, les temporades de dansa, música i teatre, les exhibicions castelleres o el golf completen una àmplia oferta per gaudir d’una ciutat dinàmica i de serveis.

Som ciutat olímpica i amb una vocació àmplia en la pràctica de l’esport que ens destaca en l’àmbit del Hoquei.

Té una economia diversificada i un gran teixit productiu. És una ciutat moderna amb una gran qualitat de vida que aposta per la innovació i la formació. Des de l’any 2010 mantenim el label de “Ciudad de la Ciència y la Innovación” que otorga el Ministerio de Economía. Competitividad del Govern de l’estat espanyol. Terrassa compta amb el Parc Científic i Tecnològic, Orbital 40, qualificat com un dels 10 pols de la innovació per la Generalitat de Catalunya. Orbital 40 promou projectes i empreses innovadores amb la filosofia de “compartir x guanyar” i amb l’objectiu d’impulsar els nous sectors estratègics. Orbital 40, és el nostre projecte estratègic de ciutat per atraure empreses, generar ocupació i riquesa. Va néixer l’any 2010 com el pol d’atracció d’empreses i el motor de desenvolupament econòmic, vinculat a la innovació, de la nostra ciutat i tota la seva àrea d’influència. Està liderat per l’Ajuntament de Terrassa juntament amb els partners, Centre Tecnològic LEITAT que avui ens acull i la Universitat Politècnica de Catalunya.  ORBITAL 40 compta amb prop de 70 empreses vinculades que col•laboren establint sinèrgies entre elles, compartint coneixement, projectes i talent.

El Campus Universitari de Terrassa

Terrassa compta amb un Campus plenament integrat al teixit urbà, amb l’objectiu d’esdevenir en una ciutat puntera en l’economia del coneixement, no només per la seva localització i les xarxes de comunicació (reals i virtuals) de les que disposa, sinó, i especialment, pel valor afegit i diferencial que suposa el tenir un conjunt plural i divers de centres universitaris.

És la primera ciutat universitària de Catalunya després de Barcelona. Amb més de 10.000 estudiants, amb presència amb la presència de 5 universitats (Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, Universitat de Barcelona -UB-, Universitat Oberta de Catalunya -UOC- i Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED-), amb un total de 7 centres universitaris i de formació superior, 1 facultat, 1 escola d’idiomes del campus, 1 hospital universitari (Mútua Terrassa, UB) i l’EUIT (Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa adscrita a la UAB), del Grup Consorci Sanitari de Terrassa.

Totes aquestes universitats i centres universitaris ofereixen al voltant de 180 titulacions oficials que cobreixen un ampli ventall de necessitats: les enginyeries de l’àmbit industrial, aeroespacial, audiovisual, telecomunicacions, cinema,  imatge i so, creació de videojocs i multimèdia, disseny industrial, òptica i optometria, gestió empresarial, infermeria, teràpia ocupacional i comerç. Aquesta oferta docent es pot cursar de manera presencial i a distància i algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa, ja que són úniques al sistema universitari català.

Terrassa, aposta per estar al capdavant de la nova economia basada en el coneixement, que afavoreixi un nou concepte centrat en les universitats, el seu entorn productiu, i la seva interacció amb parcs científics, centres tecnològics i altres agents del sector.

On es presenten els projectes: (Space Projects)

logo_upc_bcntech

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  és el centre d’estudis superiors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de Terrassa i una de les escoles d’enginyeria amb més tradició i prestigi a nivell estatal.

És un centre públic d’educació superior i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de Terrassa. El centre neix el 24 de novembre de 2015, fruit de la integració de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

De la unió de dues escoles històriques de reconeguda experiència i prestigi, neix el centre més gran de la UPC, una escola moderna, connectada al món, amb vocació innovadora, de servei i amb la voluntat de mantenir-se com a referent nacional i consolidar-se com a referent internacional en l’àmbit de la formació universitària. El seu principal objectiu és la formació d’homes i dones amb capacitat de lideratge i innovació dins dels àmbits multidisciplinaris de l’enginyeria.

S’inicia un projecte de futur il·lusionant, compromès en la formació d’enginyers i enginyeres preparats per afrontar els reptes d’un món canviant i en continua transformació, i amb la vocació d’actuar com a agent i motor de progrés econòmic i social que contribueixi al desenvolupament de la societat i de la nostra ciutat.

L’ESEIAAT treballa amb el suport i la complicitat del territori i l’entorn. El centre té una forta implantació a la ciutat de Terrassa, i manté relacions consolidades amb el sector empresarial. Els estudiants tenen la possibilitat d’aprendre treballant mitjançant el programa de cooperació educativa universitat-empresa i l’oferta d’activitats de foment de la inserció laboral.

L’oferta d’estudis és interdisciplinar, en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial, en l’àmbit de l’Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i en l’àmbit de l’Enginyeria Aeroespacial. Pel que fa als enginyers i enginyeres aeronàutics són professionals que cobreixen tot el sector aeroespacial, tant de la faceta de la producció (disseny, desenvolupament i fabricació) de tot tipus de vehicles aeroespacials i dels diferents elements que els conformen, com de la seva operació i manteniment, i també des de la faceta de la logística associada a la seva utilització i operació, incloent les servituds aeroportuàries i la navegació i circulació aèries (sistemes de control, gestió i explotació aeroespacial, que inclouen el maquinari i el programari dels diferents sistemes de suport de l’activitat aeroespacial i la seva interrelació); també la seva activitat s’emmarca en les infraestructures aeroespacials, activitat centrada en el disseny, construcció, explotació i manteniment del conjunt d’infraestructures que suporten la seva activitat. Són professionals capacitats per a l’aplicació de la ciència i la tecnologia aeroespacial i el desenvolupament de noves tecnologies, i tenen plenes competències en certificació de vehicles aeroespacials, i en certificació de sistemes logístics aeroespacials; en particular, aeroports i sistemes de navegació aèria. L’ESEIAAT és l’única escola que imparteix aquesta titulació i una de les tres que ho fan a tot l’Estat espanyol.

Anuncios